Giới thiệu công ty Giới thiệu công ty(công ty có liên quan

Giới thiệu công ty(công ty có liên quan


Tên công ty Z-tec (Ju)
Năm thành lập Tháng 2 năm 2001
Lĩnh vực kinh doanh Phát triển thiết bị kiểm tra Display
Người đại diện Yoo Hae Gui
Trụ sở chính 202, Z-tec Crystal Park, 303, Hyeoksin-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, Rep. of Korea
TEL: +82-54-431-8771~2      FAX: +82-54-431-8773
Magok R&D Campus 3rd Floor, 175-16, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07594, Rep. of Korea
TEL: +82-2-3661-8771      FAX: +82-70-4680-0900
Website http://www.z-tec.co.kr